Očkovací kalendář (pravidelné očkování) od 1. 1. 2018

3. - 6. týden

Jen u novorozenců a kojenců, kteří mají riziko nákazy tuberkulózou v rodině, probíhá očkování proti tuberkulóze

 2 měsíce

1. dávka hexavalentní očkovací látky (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilu influenzae B, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B) a

1. dávka pneumokokové vakcíny (Očkování není povinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění.)

(U dítěte, které bylo očkováno proti tuberkulóze, se první dávka hexavakcíny podává až po 12. týdnu a po zahojení jizvy po BCG inokulaci.)

 4 měsíce

2. dávka hexavalentní očkovací látky a 2. dávka pneumokokové vakcíny

11 - 13 měsíců

3. dávka hexavalentní očkovací látky

11. - 15. měsíců

3. dávka pneumokokové vakcíny 

od 1. dne 13. měsíce, nejpozději do 18 měs.

1. dávka očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám

od dovršení 5. do dovršení 6. roku

2. dávka očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám

od dovršení 5. do dovršení 6. roku

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

10 - 11 let

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně (Další přeočkování proti tetanu po 15 letech.)

13 - 14 let

Očkování proti lidským papilomamavirům (2 dávky: 0–6 měsíců). (Očkování není povinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění.)