Očkovací kalendář (pravidelné očkování) od 1. 1. 2022

Termín
Věk dítěte
Povinná hrazená očkování Nepovinná hrazená očkování
Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne do 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) # BCG vaccine SSI    
od započatého 9. týdne (2 měsíce) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus inuenzae b Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 1. dávka*    
2.–3. měsíc     IMO B Bexsero – 1. dávka**
IPO Prevenar 13, Synorix – 1. dávka ***
4 měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus inuenzae b Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 2. dávka*    
4.–6. měsíc     IMO B Bexsero – 2. dávka
IPO Prevenar 13, Synorix – 2. dávka ***
11.–13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus inuenzae b Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 3. dávka*    
12.–15. měsíc     IMO B Bexsero – 3. dávka
IMO A,C,W,Y Nimenrix, Menquadfi – 1. dávka****
IPO Prevenar 13, Synorix – 3. dávka ***
13.–18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO 1. dávka    
od dovršení 5. do
dovršení 6. roku
věku dítěte
Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO 2. dávka    
Záškrt, tetanus, černý kašel Tdap vakcína: Infanrix, Boostrix (přeočkování)    
od dovršení 10. do
dovršení 11. roku
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Tdap-IPV vakcína: Boostrix polio,
Adacel Polio (přeočkování)
   
od dovršení 13. do
dovršení 14. roku
    Onemocnění  lidským papillomavirem Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 (celkem 2 dávky)
od dovršení 14. do
dovršení 15. roku věku
    IMO B Trumenba, Bexsero (celkem 2 dávky) ¤
IMO A,C,W,Y Nimenrix, Menveo, Menquadfi  dávka ¤ ¤

# Včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí pro rizkové skupiny dětí.
* U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).
** Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku.
*** U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).
**** Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku.
¤ Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení  atnáctého roku věku. Očkování je hrazeno, pokud bylo v tomto věku zahájeno.
¤¤ Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.
IMO Invazivní meningokové onemocnění
IPO Invazivní pneumokokové onemocnění

Upraveno podle vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.