Očkovací kalendář (pravidelné očkování) od 1. 1. 2018

3. - 6. týden

Jen u novorozenců a kojenců, kteří mají riziko nákazy tuberkulózou v rodině, probíhá očkování proti tuberkulóze

 2 měsíce

1. dávka hexavalentní očkovací látky (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilu influenzae B, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B)

(U dítěte, které bylo očkováno proti tuberkulóze, se první dávka hexavakcíny podává až po 12. týdnu a po zahojení jizvy po BCG inokulaci)

1. dávka pneumokokové vakcíny (Očkování není povinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění)

1. dávka očkování proti meningokoku B (Očkování není povinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění)

 4 měsíce

2. dávka hexavalentní očkovací látky

2. dávka pneumokokové vakcíny 

2. dávka očkování proti meningokoku B

11 - 13 měsíců

3. dávka hexavalentní očkovací látky

11 - 15 měsíců

3. dávka pneumokokové vakcíny 

12 - 15 měsíců

3. dávka očkování proti meningokoku B

od 1. dne 13. měsíce, nejpozději do 18 měs.

1. dávka očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám

od 1. dne 13. měsíce nejpozději do 2 let

očkování proti meningokokům A, C, W 135, Y (Očkování není povinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění)

od dovršení 5. do dovršení 6. roku

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

od dovršení 5. do dovršení 6. roku

2. dávka očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám

10 - 11 let

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně (Další přeočkování proti tetanu po 15 letech.)

13 - 14 let

Očkování proti lidským papilomamavirům (2 dávky: 0–6 měsíců). (Očkování není povinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění.)