Aktuální změny

Ve středu 31. 5. 2023 jsou ordinační hodiny z provozních důvodů 8,00  - 12,45 hod.

......................................................................................................................................................................................

Nově používáme v ordinaci ke komunikaci s pacienty virtuální sestru Emmy

- posílání  receptů a zpráv

- administrativní záležitosti

- objednání a  přeobjednání návštěv

www.sestraemmy.cz/srankova

 

Koronavirus - pokyny pro naše pacienty:

Očkování proti  Covid-19 je zatím v ČR schváleno  pro  dospělé a pro  děti  od 6 měs.  K očkování můžete přihlásit  své  děti ve  věku od  6 měs.  do očkovacích center,   registraci provádějte na :  registrace.mzcr.cz.

Potřebné informace o koronaviru a onemocnění COVID-19 naleznete na www.mzcr.cz  a na www.szu.cz.
Zůstaňte ohleduplní,  do  našeho zdravotnického zařízení vstupujte  v  respirátorech a minimalizujte  počet  osob doprovázejících děti na  vyšetření.

 

Nová vakcína proti pneumokokům   Vaxneuvance  k  dispozici (doplatek 500,- Kč pro   pojištěné a  očkované dle metodiky  očkování). Můžete  jí nahradit  plánované  dávky  Prevenar 13.

Hrazené očkování proti meningokokům

Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím je  hrazeno  plně ze zdravotního pojištění  v následujících případech:

a) očkování proti meningokoku skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení 1 roku, a ve  věku od  14.  do 15. narozenin
b) očkování proti meningokokům  skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života, a ve věku od  14. do 15. narozenin

Hrazené očkování proti lidským papilomavirům

Nepovinné  očkování proti lidským papilomavirům (HPV)  je nyní ve  věku  od  13.  do 14. narozenin  plně hrazeno ze zdravotního pojištění

Pokud  se Vás tyto  informace týkají a máte o očkování zájem,  kontaktujte nás  přes  sestru Emmy, případně  telefonicky v ordinační  době na tel. 224 310 644.