Aktuální změny

Ordinační hodiny jsou beze změny.

S platností od 1. 5. 2020 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 8. Zákona hrazenou službou nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným
a) meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku a
b) meningokokem skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Pokud  se Vás tato informace týká a máte o očkování zájem,  kontaktujte nás  telefonicky v ordinační  době na tel. 224 310 644.
 

Potřebné informace o koronaviru a onemocnění COVID-19 naleznete na www.mzcr.cz  a na www.szu.cz.
Současná epidemiologická situace vyžaduje změnit režim  chodu ordinace.  Do odvolání budou  striktně probíhat  nejdříve  prevence a až  pak  péče o nemocné. S dítětem  by měla  jít pouze jedna osoba jako doprovod. Preventivní prohlídky dětí do 2 let věku budou pobíhat ve stávajícím režimu.  Očkování  svých dětí neodkládejte. Před  návštěvou ordinace  se  vždy  předem  telefonicky ohlaste, objednáme vás na určitý  čas. Čekárna  bude uzamčena, při příchodu zvoňte.