Ceník výkonů pro samoplátce

Platný od 1. 9. 2021

02021
02031
první komplexní vyšetření (vstupní) 1200,- Kč
02022
02032
opakované komplexní vyšetření 900,- Kč
02023
02033
cílené vyšetření 500,- Kč
02024
02034
kontrolní vyšetření 400,- Kč
02110 očkování 300,- Kč
09215 injekce i.m., s.c. , i.d. 100,- Kč
09217
09219
injekce i.v. 150,- Kč
09117
09119
odběr krve ze žíly 150,- Kč
09115 odběr. biolog. materiálu jiného než krve   90,- Kč
09133 sedimentace erytrocytů   50,- Kč
02230 CRP test 200,- Kč
02220 Streptest 220,- Kč
09123 analýza moči chemicky   60,- Kč
01025 konzultace pediatra 300,- Kč
01030 administrativní úkon 150,- Kč
01300 distanční konzultace 220,- Kč
01150 návštěva lékaře u pacienta 700,- Kč