Ordinační hodiny

Čekárna Důležité: Tento rozpis je platný po celý rok, avšak v ojedinělých případech může dojít ke krátkodobým změnám. Seznam těchto změn naleznete v sekci Aktuální změny.   

Čtěte prosím i pod tabulkou ordinačních hodin.

Pondělí 8:00 - 11:00
léčebná péče
11:00 - 14:00
preventivní péče
 
Úterý 12:00 - 15:00
léčebná péče
15:00 - 18:00
preventivní péče
 
Středa 8:00 - 11:00
léčebná péče
11:00 - 14:00
preventivní péče
 
Čtvrtek 12:00 - 15:00
léčebná péče
15:00 - 18:00
preventivní péče
 
Pátek 7:00 - 8:00
preventivní péče
8:00 - 11:00
léčebná péče
11:00 - 13:00
preventivní péče

MUDr. Markéta Šranková v ordinaci

  • Nově se můžete objednat k akutnímu i plánovanému vyšetření pro nemocné na konkrétní hodinu, a to buď osobně během vyšetření na lékařem stanovenou kontrolu nebo telefonicky v ordinačních hodinách na tel. 224 310 644 (elektronickou poštou ani formou sms toto objednání zatím možné není).
  • Objednáním minimalizujete Vaše čekání na vyšetření.
  • V danou hodinu mají objednaní pacienti přednost před neobjednanými (vždy samozřejmě s ohledem na aktuální zdravotní stav).
  • Neobjednaní pacienti oznámí svůj příchod zdravotní sestře a budou ošetření, jak nejdříve to bude možné.
  • Poslední nemocný pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinačních hodin pro nemocné, t.j v pondělí, ve středu a v pátek v 10,45 h. a v úterý a ve čtvrtek ve 14,45 h.
  • V ordinačních hodinách pro zdravé je potřebné objednání vždy. V této době provádíme preventivní vyšetření, očkování a požadovanou administrativu.
  • Poslední objednaný pacient bude přijat 15 minut před koncem ordinačních hodin.