Ordinační hodiny

Čekárna Důležité: Tento rozpis je platný po celý rok, avšak v ojedinělých případech může dojít ke krátkodobým změnám. Seznam těchto změn naleznete v sekci Aktuální změny.   

Čtěte prosím i pod tabulkou ordinačních hodin.

Pondělí 8:00 - 11:00
preventivní péče
11:00 - 14:00
léčebná péče
 
Úterý 12:00 - 15:00
preventivní péče
15:00 - 18:00
léčebná péče
 
Středa 8:00 - 11:00
preventivní péče
11:00 - 14:00
léčebná péče
 
Čtvrtek 8:00 - 11:00
preventivní péče
11:00 - 14:00
léčebná péče
 
Pátek 7:00 - 10:00
preventivní péče
10:00 - 13:00
léčebná péče
 

MUDr. Markéta Šranková v ordinaci

  • K vyšetření je potřeba se objednat, a to cestou aplikace Emmy nebo telefonicky v ordinačních hodinách na tel. 224 310 644 či 731 214 831 (e-mailem ani formou sms toto objednání  možné není). V případě potřeby kontroly  Vás  na ni sami zveme již při  prvém  vyšetření.
  • Objednáním minimalizujete Vaše čekání na vyšetření a taktéž jej vyžaduje aktuální epidemiologická situace. Čas objednání není vždy přesným časem vyšetření, ačkoliv  se  maximálně  snažíme, aby tomu tak bylo.
  • Závažné stavy je potřeba ošetřit přednostně, prosíme o respektování této skutečnosti.
  • Poslední nemocný pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinačních hodin pro nemocné.
  • V ordinačních hodinách pro zdravé provádíme preventivní vyšetření, očkování a požadovanou administrativu.