Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Streptest – rychlá diagnostika streptokokové infekce (není-li hrazen zdravotní pojišťovnou)   220 Kč
Sportovní prohlídka   350 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti (tábory, ŠVP, sportovní akce v rámci školy) při prevenci
                                                                               v ostatních případech (vždy vyšetření dítěte)

 

200 Kč

350 Kč

Oznámení úrazu pro pojišťovnu

  200 Kč
Zpráva o zdravotním stavu pro účely jednání rodičů s úřady   250 Kč

Potvrzení pro přijetí do předškolního zařízení

  každé další  vydané v týž  den

 

200 Kč

100 Kč

Posudek pro studium SŠ, VŠ 1 škola

                                                 3 školy

 

200 Kč

500 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz   500 Kč
Vyšetření pro rozšíření řidičského průkazu   200 Kč
     
Výpis ze zdravotní dokumentace pro různé účely   350 Kč
     
Konzultace mimo ordinační hodiny (negarantujeme, pouze v případě dostupnosti) na mobilním telefonu
Pozn.: lékařské konzultace  klasickým e-mailem neposkytujeme,  preferujeme používání aplikace virtuální sestry Emmy (bez poplatku)
  100 Kč
Vyšetření pro ozdravné pobyty   200 Kč
Lékařská zpráva v anglickém jazyce   500 Kč
Dotazník v anglickém  jazyce   400 Kč
Vystavení náhradního dokladu (očkovací průkaz), osvobození od TV, odklad nástupu školní docházky   150 Kč
Kopie na vyžádání 1 strana       5 Kč
Omluvenka vyžádaná rodiči     50