Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Streptest – rychlá diagnostika streptokokové infekce (není-li hrazen zdravotní pojišťovnou)   220 Kč
Sportovní prohlídka   350 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti (tábory, ŠVP, sportovní akce v rámci školy) při prevenci
                                                                               v ostatních případech (vždy vyšetření dítěte)

 

200 Kč

350 Kč

Oznámení úrazu pro pojišťovnu

  200 Kč
Zpráva o zdravotním stavu pro účely jednání rodičů s úřady   250 Kč

Potvrzení pro přijetí do předškolního zařízení

  každé další  vydané v týž  den

 

200 Kč

100 Kč

Potvrzení pro studium SŠ, VŠ   200 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz   500 Kč
Vyšetření pro rozšíření řidičského průkazu   200 Kč
Vydání zdravotního průkazu  + osvěta   250 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro různé účely   350 Kč
     
Konzultace mimo ordinační hodiny (negarantujeme, pouze v případě dostupnosti) na mobilním telefonu
Pozn.: lékařské konzultace  klasickým e-mailem neposkytujeme,  preferujeme používání aplikace virtuální sestry Emmy (bez poplatku)
  100 Kč
Vyšetření pro ozdravné pobyty   200 Kč
Lékařská zpráva v anglickém jazyce   500 Kč
Dotazník v anglickém  jazyce   400 Kč
Vystavení náhradního dokladu (očkovací průkaz), osvobození od TV, odklad nástupu školní docházky   150 Kč
Kopie na vyžádání 1 strana       5 Kč